آذر 16, 1401

سفره عقد ایرانی

سفره‌ای در زمان مراسم عقد یا عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن مینشینند تا سنت دیرینه ایرانی را بجای آورند. این رسم […]